Rol voor makelaars bij verduurzamen gebouwde omgeving

Makelaars kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarmee dragen zij bij aan een schoner en efficiënter energiegebruik in met name de bestaande koopwoningen in Nederland. Dit blijkt uit een debat tussen NVM-voorzitter Ger Jaarsma en MKB-Nederland-voorman Michaël van Straalen in de uitgave NVMagazine die morgen verschijnt.

energielabeling

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is een van de speerpunten in NL Next Level, het ambitieuze investeringsprogramma van diverse ondernemingsorganisaties. Van Straalen van MKB-Nederland, een van de initiatiefnemers, en NVM-voorzitter Ger Jaarsma houden de mogelijkheden om energie te besparen in de gebouwde omgeving tegen het licht.

Energiezuinig vastgoed

In het kader van de transitie naar een duurzame energievoorziening moeten onder meer de 8 miljoen huizen en gebouwen in Nederland veel energiezuiniger worden. Van Straalen: “Dat sluit goed aan bij het Energieakkoord, waar ik trouwens ook een kanttekening bij wil plaatsen. Het akkoord is gericht op zowel de reductie van de CO2-uitstoot, de toename van het aandeel duurzame energie en de terugdringing van het energieverbruik. Mijn punt is: in een CO2-neutrale bebouwde omgeving maakt het niet uit hoeveel energie je gebruikt, want die energie is hernieuwbaar.

Energiezuinige maatregelen woningen stimuleren

Op grond van doelen die jaren geleden zijn vastgesteld, gaat het op termijn miljarden kosten om woningen en andere gebouwen energiezuiniger te maken. Volgens mij is het efficiënter om een deel van dat geld te investeren in maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.” Jaarsma: “Wat je eigenlijk zegt, is dat je ruimte moet houden om doelen en afspraken aan te passen aan de kennis van nu, aan nieuwe inzichten. Wat mij betreft heiligt het doel in dit geval niet de middelen. Je moet burgers en ondernemers niet met allerlei wetgeving dwingen om energiezuinige maatregelen te nemen, maar ze juist stimuleren, met fiscale maatregelen en subsidies. Het eigendomsrecht weegt voor de NVM heel zwaar.

Een verplicht energielabel zou daar aan tornen en bovendien de woningmarkt op slot gooien, omdat corporaties dan geen woningen meer bouwen maar zich juist toeleggen op de verduurzaming van de bestaande voorraad.”

In 20 jaar alle woningen energiezuinig

Van Straalen: “Die energiebesparing komt er wel, als burgers en ondernemers overtuigd raken van het woon- en werkcomfort dat ze ermee kunnen winnen en het geld dat ze ermee kunnen besparen.” Jaarsma: “Makelaars kunnen daar natuurlijk een prachtige rol bij spelen.” Van Straalen: “Absoluut.”

Het moment waarop een woning of kantoor van eigenaar verwisselt, is volgens de NVM-voorzitter hét moment om een verduurzamingsslag te maken. “Per jaar verruilt 5% van de koopwoningen van eigenaar, dus na 20 jaar heb je dan in principe alle woningen bij de kop gehad. Terwijl de vorige eigenaar het na al die jaren wel gelooft, kijkt de nieuwe eigenaar toch met andere ogen naar een woning. Zijn aankoopmakelaar, die meer en meer een woonadviseur wordt die ook op energiegebied van de hoed en de rand weet, is de aangewezen persoon om uit te zoeken welke investeringen haalbaar en betaalbaar zijn om de woning een energielabelsprong te laten maken.”

Van Straalen: “Dat ‘betaalbaar’ is evident. Bij de energietransitie die we voor ogen hebben zou die heel basale economische drijfveer weleens leidend kunnen zijn bij zowel burgers als ondernemers.” Jaarsma: “Klopt. Als iemand een woning van 2 ton koopt en die woning vervolgens voor 15.000 euro verduurzaamt, dan moet die extra investering fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt. Op een heel simpele manier. Een makelaar moet meteen kunnen zeggen: als je zes ramen van driedubbel glas voorziet, levert dat je dit op.” Van Straalen: “Dus een fiscale prikkel om de woning te verduurzamen die je aan het kopen bent? Ik vind dat een heel interessante gedachte.”

Betrouwbare overheid

In de wetenschap dat in het Energieakkoord doelen staan die in 2050 moeten zijn gerealiseerd, pleit  Jaarsma voor een betrouwbare overheid die decennialang durft vast te houden aan het uitgestippelde beleid. “Er zijn op energiegebied internationale afspraken gemaakt met een looptijd van 30 jaar. Dan moet je in Nederland niet na iedere kabinetswisseling het beleid omgooien, dat werkt niet.” Van Straalen: “Dus: de komende 20, 30 jaar consequent en realistisch beleid, dat geen verplichtingen bevat, want die werken averechts, maar effectieve fiscale en financiële prikkels.”

Bron: NVM

Relevante blogs

Subsidie voor energiebesparende maatregelen in uw huis.

Goed nieuws voor particuliere woning- en appartementseigenaars en verenigingen van eigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen! Van 15 september 2016 ... Lees verder