Online huis verkopen geen succes

Het afgelopen half jaar heeft de NVM een proef gedaan om huizen online te veilen. Dit heeft weinig opgeleverd. Gedurende de proef zijn er twintig huizen online verkocht in de teststeden Amsterdam en Groningen. Voorafgaand werd op zeker honderd huizen gerekend.

“We zijn een moderne club. We dachten, we gaan digitaal, maar de markt vindt het blijkbaar nog lastig”, zegt Roeland Kimman van makelaarsvereniging NVM.

Makelaars

Transparant bieden op huizen beter?

Het verschil ten opzichte van een normale verkoop van een huis is dat bij een online veiling kopers kunnen zien wat een ander biedt en onder welke voorwaarden. Daarnaast gaat de hoogste bieder er niet automatisch met het huis vandoor. De verkoper heeft uiteindelijk het laatste woord.

Meer transparantie was een uitgangspunt voor de proef van de NVM. Nu leveren mensen enveloppen in bij een notaris en dan horen ze daarna voor hoeveel het huis is weggegaan. Achteraf had men vaak wel meer willen bieden als bekend is voor hoeveel het huis uiteindelijk is verkocht. Juist om dit te voorkomen werd de proef om online huizen te gaan veilen gehouden.

Met name woningverkopers bleken moeite te hebben met de online veiling. Ze waren bang dat een veiling tegendraads zou uitpakken en juist tot een lagere opbrengst zou leiden.

Online huizenverkoop in regio’s met minder vraag wellicht beter.

De NVM gaat de proef evalueren, maar de makelaars denken al na over een vervolg. Wellicht komt er nog een proef in andere regio’s. Amsterdam en Groningen zijn steden waar relatief veel vraag is. Een soortgelijke proef in gebieden waar de markt minder oververhit is zou een andere uitkomst kunnen hebben.

 

Relevante blogs

Vraag naar woning overtreft het aanbod, overbieden geen uitzondering

De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ... Lees verder

Huizenprijzen blijven stabiel

Na ingang van de 6e week van ”social distancing” blijkt dat de woningmarkt nog steeds goed door loopt blijkt uit ... Lees verder

Tot 2030 blijft woningtekort groot

Het woningtekort in Nederland loopt de komende jaren op tot een tekort aan 263.000 huizen. Ook moet nog tot 2030 ... Lees verder