De Tweede Kamer is door Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) geïnformeerd over de voortgang van sanering van asbestdaken. De actuele Subsidieregeling, uit 2016 met een bedrag van totaal €75 miljoen, is inmiddels helemaal uitgeput. Het verbod op asbestdaken gaat in per 31 december 2024 in.

Om versnelling van sanering te steunen, werken het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten en het ministerie van I&W samen aan een fonds om deze versnelling te continueren. Dit fonds richt zich op minder draagkrachtige eigenaren en zou in 2019 in werking moeten treden.

Op basis van het oppervlakte aan asbestdaken in een provincie kan aanspraak gemaakt worden op het fonds.

De staatssecretaris gaat zich de komende tijd richten op het maken van nieuwe afspraken. De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces geïnformeerd over de haalbaarheid van de beoogde inwerkingtreding in 2019.

Bron: NVM