Meer vraag naar kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt kan terugkijken op een jaar waarin zowel de vraag naar als het aanbod van kantoren een positieve ontwikkeling te zien heeft gegeven. De totale opname van kantoorruimte ging in 2016 met circa 25% omhoog, terwijl het aanbod van leegstaande kantoren met 9% daalde. Mede onder invloed van de verbeterde marktomstandigheden werd vorig jaar ook meer in kantoren belegd dan in 2015. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van NVM Business. Klik hier voor het bedrijfsaanbod van Beaufort Makelaars in de regio Nijmegen.

Vraag naar kantoren omhoog

De verhoogde vraag naar kantoren in Nederland had vorig jaar tot resultaat dat op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – circa 1,16 miljoen m² kantoorruimte werd verhuurd en verkocht. Dat de vraag naar kantoren zich gunstig ontwikkelde, kwam onder meer doordat het herstel van de economie doorzette. Daarnaast speelde een rol dat als gevolg van veranderde kwaliteitseisen meer bedrijven ertoe overgingen hun bestaande huisvesting te verwisselen voor hoogwaardige kantoorruimte, veelal in combinatie met een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en meer voorzieningen. Behalve de totale afzet van kantoren steeg ook het aantal gerealiseerde huur- en kooptransacties. Ook het feit dat vorig jaar nogal wat grote transacties tot stand kwamen, droeg bij aan de verhoogde opname.

Hoewel de markt in zijn totaliteit een positief beeld opleverde, waren er geografisch gezien wel duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Wat daarbij opviel was dat met name de noordelijke provincies van ons land met een afnemende vraag werden geconfronteerd, terwijl in de Randstad de vraag naar kantoren sterk verbeterde. Overigens kon in de Randstad de grotere vraag naar kantoorruimte vooral op het conto van Amsterdam worden geschreven. In de hoofdstad steeg de afzet van kantoorruimte met 70% tot 383.000 m².

 

Aanbod verder omlaag door veel onttrekkingen 
De grotere afzet van kantoorruimte was niet de enige factor die de markt in 2016 positief stemde. Aan de aanbodzijde deed zich namelijk een flinke daling voor met als gevolg dat ultimo 2016 circa 7,75 miljoen m² te huur of te koop stond, ofwel 15,9% van de totale kantorenvoorraad in Nederland. Ter vergelijking: eind 2015 bedroeg het aanbod ongeveer 8,47 miljoen m², wat toen overeenkwam met een leegstandspercentage van 17,1%.

Niet alleen ging vorig jaar het totale aanbod omlaag, ook het structurele aanbod gaf een daling te zien, namelijk van 4,4 miljoen m² naar 4,2 miljoen m². Dat het aanbod in 2016 daalde, was behalve aan de grote vraag vooral te danken aan het flinke aantal onttrekkingen aan de voorraad. In totaal werd het afgelopen jaar ongeveer 1,08 miljoen m² kantoorruimte onttrokken. Daarvan had driekwart betrekking op het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen. Verder werd 224.000 m² gesloopt. In bijna alle gevallen ging het om verouderde kantoren.

 

NVM Business verwacht dat in 2017 de leegstand verder zal dalen en dat veel verouderde kantoren worden getransformeerd dan wel gesloopt. Vooral de verplichting dat alle kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, is hierbij van betekenis.

Meer kantoorbeleggingen

Aanleiding voor de positieve stemming op de kantorenmarkt was ook het feit dat in 2016 aanzienlijk meer in kantoren werd belegd dan het jaar ervoor. De grotere vraag van beleggers naar kantoren werd voor een belangrijk deel gevoed door de lage rentestand en de ruime beschikbaarheid van kapitaal.

Uitgaande van de beschikbare gegevens over aan- en verkopen en zonder rekening te houden met aandelentransacties en financieringen kochten beleggers voor bijna € 4 miljard kantoorgebouwen. Een jaar eerder bedroegen de investeringen in dit segment van de commerciële gebouwenmarkt circa € 3 miljard. Kantoren vormden in 2016 de belangrijkste beleggingscategorie, want van het totale volume dat in commercieel vastgoed werd belegd, had bijna 60% betrekking op kantoorgebouwen.

De grote vraag van beleggers naar kantoren leidde ertoe dat de prijzen van eersteklas gebouwen op goede locaties vorig jaar flink omhoog gingen. De beste locaties in de Randstad profiteerden het meest van deze prijsstijging. Op de beste locaties stegen de prijzen met bijna 25%. Overigens verwachten makelaars dat de rendementen inmiddels hun bodem hebben bereikt en dat dientengevolge de prijzen niet verder zullen stijgen.

Op zoek naar kantoorruimte in Nijmegen e.o.? Kijk dan op onze bedrijfspagina.

Relevante blogs

Beaufort Makelaars scoort goed op verhuurmarkt Nijmegen/Arnhem

Uit de meest recente analyse van PropertyNL in samenwerking met Ventu blijkt dat Beaufort Makelaars goed scoort op de regionale ... Lees verder

NVM Business ziet vraag naar kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels groeien

De Nederlandse vastgoedmarkt laat een overwegend positief beeld zien. In 2017 was er een grote vraag naar kantoren, bedrijfsgebouwen en ... Lees verder

Beaufort Bedrijfsmakelaars speelt hoofdrol op verhuurmarkt Arnhem/Nijmegen

Uit de meest recente analyse van Ventu/PropertyNL (de grootste site met aanbod van commercieel vastgoed in ons land) is gebleken dat ... Lees verder