Groenestraat 215, Nijmegen

Huur € 2.950,- p/m.

Groenestraat 215, Nijmegen

Uitstekend gelegen bedrijfsruimte met representatieve kantoorruimte op korte afstand van de uitvalsweg A73 en S100 welke laatste aansluiting geeft op Nijmegen Noord en de A50.

Deze royale bedrijfsruimte heeft een Verhuurbaar vloeroppervlak van 641 m2 en een kantoorruimte van 145 m2.

De bedrijfsruimte beschikt over een royaal terrein van circa 800 m2 welke afsluitbaar is middels een rolpoort en is voorzien van Stelconplaten. De bedrijfshal beschikt over een overhemddeur, grote lichtstraat, dakkoepels en verbinding naar de kantoorruimte. De vrije hoogte is 4,25 m1.

Deze kantoorruimte beschikt over een balie, spreekkamer, toiletgroep en douche.

Voorzieningen:
- systeemplafonds;
- lichtarmaturen;
- kabelgoten;
- brandslanghaspels;
- toiletgroepen;
- pantry/keuken;
- CV installatie;
- vloerbedekking;

Huurcondities:
- Huurtermijn 2 jaar met telkens 1 optiejaar;
- Opzegtermijn per 3 kalendermaanden;
- Huurbetaling per maand vooruit;

Bestemmingsplan NIJMEGEN MIDDEN 2015
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven, cultuur en ontspanning, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat alleen bestaande geluidsgevoelige functies zijn toegestaan en geluidsgevoelige functies waarvoor ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is verleend. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - functiemengingsgebied' zijn deze functies toegestaan voor zover deze voorkomen in categorie A, B of C van de Staat van bedrijvigheid en overigens voor zover deze functies voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijvigheid;

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks per 1 januari op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens totaal (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurcontract:
Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, zoals vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars(NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Neemt u contact op met de makelaar voor nadere inlichtingen.

Wij maken graag een afspraak voor een bezichtiging!

Panorama

links
rechts

Hoe werkt het?

U kunt navigeren door de tabs onder de carousel te gebruiken.

Ook kunt u d.m.v. de pijltjes links en rechts naar de vorige en volgende afbeelding gaan.

Foto's

Er zijn geen plattegronden voor dit pand beschikbaar.

Kenmerken

  • Totaal oppervlakte1586 m²
  • Prijs€ 2.950,- p/m.
  • StatusVerhuurd
  • Jaar1894

Kaart

Contactpersoon

Frans Scholl

RM/RT makelaar

Een bezichtiging aanvragen

Ervaart u het zelf en vraag een bezichtiging aan.

MM slash DD slash JJJJ