De Flammert 1016r, Bergen L

Huur € 775,- p/m.

De Flammert 1016r, Bergen L

Fraaie tussenunit gelegen op het bedrijventerrein "De Flammert" te Bergen.

De unit is voorzien van twee eigen parkeerplaatsen, overheaddeur, aparte entree v.v. een loopdeur, toilet, eigen meterkast en op de eerste verdieping is een kantoorruimte met airconditioning aanwezig. Tevens is er veel lichtinval in de unit door middel van een lichtstraat.

Oppervlakte:

Begane grond: ca. 85 m² waarvan 42 m² met een vrije hoogte van maar liefst 7,02 m1
1e verdieping: ca. 43 m² kantoor

Huurprijs:
€ 775,- per maand excl. BTW. excl. gas, water en elektra.

Aanvaarding:
in overleg

Kenmerken:

-bouwjaar: 2008
-ruime parkeergelegenheid
-betonvloer

Parkeergelegenheid:
Voor de units ruime parkeermogelijkheden. Het terrein is geheel omheind en voorzien van een afsluitbare poort.

Door de ligging op circa 15 autominuten van de A77 en A73, is het een uitstekende uitvalsbasis naar het Ruhrgebied en Rotterdam.

Voorzieningen:

- overheaddeur;
- aparte loop/entree-deur:
- optimaal geïsoleerd en geschikt voor meerdere doeleinden;
- eigen meterkast met nutsvoorzieningen;
- airconditioning
- toilet

Huurcondities:
- Huurtermijn 5 jaar met telkens 5 optiejaren (flexibele huurtermijnen mogelijk bespreekbaar)
- Opzegtermijn per 12 kalender maanden
- Huurbetaling per maand vooruit

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huurpenningen, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks per 1 januari op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens totaal (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurcontract:
Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, zoals vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemmingsplan, Bedrijventerrein De Flammert:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3 van de bedrijvenstaat;
b. ondersteunende kantoorfaciliteiten, direct gekoppeld aan productie-, handels, distributie- en vervoersbedrijven, waarvan het
bruto kantoorvloeroppervlak maximaal 30% van het bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen;
c. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten welke niet genoemd worden in de lijst van bedrijfsactiviteiten bij de categorieën 2
en 3, maar naar de aard, omvang en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven als bedoeld in de categorieën 2
en 3;
d. productiegebonden detailhandel (met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen), waarvan de totale
verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 10% van de totale bedrijfsoppervlakte;
e. ondergeschikte detailhandel in goederen of producten die in directe relatie staan met de aard van het bedrijf, waarvan de totale
verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 10% van de totale bedrijfsoppervlakte;
f. detailhandel in de vorm van bouw- en tuincentra en boerenbondwinkels, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
g. detailhandel in grove bouwmaterialen;
h. detailhandel in tweedehands auto's;
i. detailhandel in landbouwmachines;
j. autobedrijven;
k. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
l. een woonwagenstandplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
m. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2', uitsluitend het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan
vermeld in de categorieën 1 en 2 van de bedrijvenstaat;
n. een bedrijf ten behoeve van de verwerking van kunststofproducten zoals vermeld in de categorie 4 van de bedrijvenstaat,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kunststofverwerking';
o. een bedrijf ten behoeve van de vervaardiging van elektronische kabels en draden zoals vermeld in de categorie 4 van de
bedrijvenstaat, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging elektronische kabels';
p. een bedrijf ten behoeve van de vervaardiging van onderdelen van machines en apparaten zoals vermeld in de categorie 4 van
de bedrijvenstaat, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machine en apparatenfabriek';
q. de verkoop van motorbrandstoffen zonder LPG ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
r. risicovolle inrichtingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting', waarbij de plaatsgebonden risicocontour
10-6 van de inrichting de perceelsgrenzen van het betreffende bedrijf niet mag overschrijden;
s. een recreatieve voorziening in de vorm van een overdekte speel- of sportvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'recreatie';
t. een voorziening van algemeen nut ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
u. een zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
v. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en
infiltratievoorzieningen;
met de daarbij behorende:
w. tuinen, erven en terreinen;
x. parkeervoorzieningen;
y. groenvoorzieningen.

Foto's

Er zijn geen plattegronden voor dit pand beschikbaar.

Kenmerken

  • Totaal oppervlakte128 m²
  • Prijs€ 775,- p/m.
  • StatusBeschikbaar
  • Jaar2008

Kaart

Er zijn geen brochures voor dit pand beschikbaar.

Contactpersoon

Frans Scholl

RM/RT makelaar

Een bezichtiging aanvragen

Ervaart u het zelf en vraag een bezichtiging aan.

MM slash DD slash JJJJ